Tuesday, January 09, 2007

År av gris - bonus till våra svenska läsare

(som stundtals behagar klaga över att det inte är mycket här som går att begripa. Jajaja, nu kommer mina japanska läsare att undra över det här inlägget i stället.)
I alla fall, det här obetalbara klippet har jag sparat i många år för att eventuellt någon gång använda på någon hemsida in spe för mig själv eller Blago Bung (om lördag, Mäster Skräddare) men det passar ju minst lika bra här.

No comments: